Bulbjerg, Danmarks eneste fuglefjeld hvor der yngler ca. 500 par af mågearten Ride, på den 47 m høje knude af kalk og flint.

I havet ud for Bulbjerg ses resterne af den 16 m høje Skarreklit, der d. 19 september 1978 blev væltet af en storm.

© Jan Nielsen